Zastrzeżenia Prawne

Wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki i inne dane znajdujące się w serwisie www.gloog.pl chronione są prawami autorskimi i ewentualnie innymi prawami pokrewnymi. Serwis posiada wszelkie prawa do zawartości plików w nim zawartych, włącznie z prawem do ich kopiowania – w tym zdjęć, grafik, tekstów, oprogramowania, dokumentacji i wszelkich innych danych.

Użycie skopiowanych lub pobranych materiałów w celach komercyjnych bez pisemnej zgody serwisu jest zabronione. Na stronach serwisu mogą występować zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe, loga firm, nazwy serwisu(zwane dalej zbiorczo jako „ Znaki Towarowe”), innych firm lub organizacji. Użycie Znaków Towarowych bez zgody właścicieli jest zabronione.

Na stronach serwisu mogą występować teksty, zdjęcia, grafika (zwanych dalej „Materiałami”) innych autorów. Użycie materiałów bez zgody właścicieli zabronione.